درباره ما

هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. فعالیت های زیر مجموعه این هلدینگ شامل حمل و نقل ریلی بار و مسافر،صادرات خشک‌تر، سرمایه گذاری در بازارسرمایه… میباشد.
استراتژی این شرکت در زمینه سرمایه گذاری،تشکیل سبدی از سرمایه گذاری در کسب و کارهای مختلف به جهت توزیع ریسک و استفاده بهینه از فرصت ها ست.
تمرکز این شرکت بر تولید ثروت به همراه ایجاد اشتغال پایدار است که سعی دارد از طریق افزایش توان رقابتی و توزیع بهینه منابع موجود و جذب مشارکت های داخلی و خارجی تحقق یابد.

Skyscraper