پیام رئیس هیئت مدیره

شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس به طور رسمی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. فعالیتهای جاری شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ شامل حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر، صادرات خشکبار، آهن اسفنجی، گندله، کنسانتره و محصولات فولادی، واردات مواد اولیه و سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد. فعالیتهای نوپایی نیز در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر (به ویژه انرژی خورشیدی) و حمل و نقل هوایی در این مجموعه شکل گرفته است. استراتژی این شرکت در زمینه سرمایه گذاری، تشکیل سبدی از سرمایه گذاریها در کسب و کارهای مختلف به جهت توزیع ریسک و استفاده بهینه از فرصتهاست. تمرکز این شرکت بر تولید ثروت به همراه ایجاد اشتغال پایدار است که سعی دارد از طریق افزایش توان رقابتی، توزیع بهینه منابع موجود و جذب مشارکتهای داخلی و خارجی به این مهم دست یابد که امید است به فضل الهی و با کمک هیئت مدیره، مدیران و مشاوران مجرب این مجموعه بتوان به این مقصود دست یافت. از دیگر چشم اندازهای این شرکت، قرار گرفتن در فهرست شرکتهای خوش نام بورسی است تا از این طریق بتوان ضمن جذب مشارکت عمومی، امنیت خاطر سهامداران را فراهم آورد.

سیدحسین هاشمی

پیام مدیرعامل

عموماً هلدینگها با هدف توزیع بهینه منابع و ریسک فعالیتهای خود از یک طرف و ایجاد هم افزایی در کسب و کارها به وجود می آیند. تعیین دو استراتژی در هلدینگها از اهم مسائل می باشد؛ یکی استراتژی ترکیب سبد سرمایه گذاری و دوم استراتژی سرپرستی یا چگونگی ارتباط با شرکتهای زیرمجموعه است. هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس با چشم انداز قرار گرفتن در فهرست شرکتهای موفق خصوصی کشور، در زمینه رشد خود، استراتژی تنوع ناهمگن فعالیتها و در نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه، استراتژی کنترل استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده است.

انتظار این است که بتوان هم افزایی قابل توجهی در مجموعه از طریق؛ مشارکت در دانش و تجربه یکدیگر، مشارکت در امکانات و دارایی یکدیگر، افزایش قدرت چانه زنی در تهیه امکانات مورد نیاز، ادغام کسب وکارهای موجود و خلق کسب و کارهای جدید به وجود آورد.

لازم به ذکر است بعضاً مدیریت هلدینگها برای هم افزایی بیشتر در تحرکات واحدهای زیرمجموعه خود، با چالش‌های خاصی روبرو هستند که در شرکت‌های دیگر چنین چیزی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها ارزیابی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه و مدیران آن است. در حالی که فلسفه وجودی هلدینگها، نظارت و ارزیابی شرکتهای زیرمجموعه است تا ضعف یک شرکت به کل مجموعه لطمه وارد نکند. از این حیث در هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس سعی بر آن داریم با ایجاد رویه و فرآیندهای استاندارد از یک طرف و تقویت روحیه کار تیمی و مشارکتی از طرف دیگر ضمن حفظ حقوق ذینفعان در پیشبرد اهداف هلدینگ و تمامی شرکتهای زیرمجموعه به بهترین نحو عمل نماییم.

محمدباقر عسکری پور

پیام بنیانگذار هلدینگ

به لطف و عنایت الهی، هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس با نگاهی توسعه گرا و به کمک تیمی از مدیران مجرب توانسته است با ورود به کسب و کارهای مختلف و توزیع سبد سرمایه گذاری خود، در  ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال پایدار گام های موثری بردارد. تلاش بر این است توسعه کسب و کارها و در صورت امکان تشکیل زنجیره های ارزش آفرینی، سرلوحه ی فعالیتهای این هلدینگ باشد و به عنوان امری مهم و ضروری نهادینه شود. روحیه ی توسعه گرا، در جستجو‌ی تبدیل تهدید به فرصت و دوام کسب و کار در هر شرایطی است. لذا تقویت چنین نگرشی در بین نیروی انسانی به عنوان رکن اصلی این هلدینگ، از مهمترین مسائل است. مضافاً اینکه در شرایط حاضر که کشور تحریم های بین المللی سختی را تجربه می کند، استمرار فعالیتهای بخش خصوصی و تلاش فعالین اقتصادی برای برون رفت از این شرایط بسیار مهم است.

امیدوارم با کمک پروردگار متعال و به همت تیم مدیریتی و اجرایی این هلدینگ بتوانیم در عرصه های مختلف اقتصادی حضوری مثمرثمر داشته باشیم؛ چرا که هر فعال اقتصادی نه تنها در قبال هدایت و رشد کسب و کار خود بلکه در قبال جامعه ی خود نیز مسئول است و بایستی در رشد و توسعه ی جامعه هم سهیم باشد.

حمید عزت آبادی پور