شرکت تک زراندیشان نوآور

شرکت تک زراندیشان نوآور

مدیرعامل: آقای مرتضی کریمی

زمینه فعالیت: سرمایه گذاری و سبدگردانی در بازارسرمایه

شرکت تک زراندیشان نواور در سال ۱۳۹۰ به منظور ارائه خدمات مشاوره در خصوص تامین مالی و ایجاد نقدینگی برای هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس و شرکت های زیر مجموعه با مناسب ترین نرخ از طریق ابزارهای بدهی، افرایش سرمایه و عرضه درصدی از سهام شرکت‌های در بازارسرمایه تاسیس گردید.

اهداف و برنامه های شرکت تک زراندیشان نوآور

جهت بازدید از سایت شرکت تک زراندیشان نوآور بر روی دکمه کلیک کنید.

بازدید از سایت