کشتیرانی هرمز خروشان

شرکت کشتیرانی هرمز خروشان در سال ۱۴۰۰ با هدف تکمیل خدمات حمل و نقل هلدینگ در حوزه دریایی فعالیت خود را آغاز نموده است. در حال حاضر شرکت با مالکیت کشتی کانتینربر و هزار دستگاه کانتینر خدمات حمل و نقل دریایی ارائه می‌نماید.