اخبار

/اخبار

معمای عدم شکل گیری صنایع تأمین کننده در استان کرمان

از دیرباز موضوع رشد و توسعه، افزایش درآمد، اشتغالزایی پایدار و امثالهم از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین استان کرمان و قاعدتاً تمامی استانهای کشور بوده است. دو نگاه برای حل این مشکل تاکنون وجود داشته و به جامعه (به درست یا غلط) دیکته شده است. یکی نگاه دولتی است که عموماً از بالا [...]

پنجره واحد سرمایه گذاری، حذف کننده امضاهای طلایی

تاکنون‭ ‬پیرامون‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬پنجره‭ ‬واحد‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬اقدامات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرور‭ ‬این‭ ‬وقایع‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬تصویر‭ ‬واضحی‭ ‬از‭ ‬عاقبت‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬قانونی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬توسعه‭ (‬ماده‭ ‬70‭) ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬قانونی‭ ‬چنین‭ ‬بنا‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ ‬صادرکننده‭ [...]

تحلیلی بر روند حرکت کرمانی ها در توسعه صنعت فولاد

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از آغاز عرضه پسته در بورس کالا طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: مهم‌ترین مزیت عرضه محصول در بورس کالا استفاده از معافیت مالیاتی روی معاملات گواهی سپرده کالایی و همچنین استفاده از اعتباراتی است که بانک کشاورزی وعده پرداخت آن را داده است. به [...]

دو مزیت مهم عرضه پسته در بورس کالا

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از آغاز عرضه پسته در بورس کالا طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: مهم‌ترین مزیت عرضه محصول در بورس کالا استفاده از معافیت مالیاتی روی معاملات گواهی سپرده کالایی و همچنین استفاده از اعتباراتی است که بانک کشاورزی وعده پرداخت آن را داده است. به [...]