استراتژیهای کلان

۱-     سبک سرپرستی (استراتژی مدیریتی):

سبک کنترل پروژه با توجه به بلوغ شرکتها و تسلط ستاد بر آنها.

۲-     سبد سرمایه گذاری (استراتژی سبد):

سرمایه گذاری در کسب و کارهای با تنوع نامرتبط و تمرکز در تکمیل زنجیره ارزش کسب و کارهایی که توجیه اقتصادی دارند.

اهداف کلان

در حوزه مالی:

افزایش درآمدزایی

ارتقاء بهره وری عوامل

در حوزه ذینفعان:

ارزش آفرینی برای ذینفعان (سهامداران، شرکتهای زیرمجموعه، کارکنان و …)

کمک به افزایش سهم بازار هلدینگ

در حوزه توسعه فرآیندهای داخلی:

بهبود مدیریت پشتیبانی کسب و کارها

بهبود مدیریت نوآوری در کسب و کارها

ایجاد و تقویت سیستم مدیریت دانش

در حوزه توسعه توانمندیهای داخلی:

مدیریت بهینه سرمایه های مالی، فیزیکی، انسانی، اطلاعاتی، دانشی و …