راهبر سیر سمنگان:

آدرس: مشهد، خیابان هاشمی نژاد، هاشمی نژاد 28، پلاک 5، طبقه دوم –
کد پستی: 9145973796
تلفن:  32253006-051

مشاهده وب سایت شرکت

معرفی شرکت

گستردگی حمل و نقل ریلی در حوزه مسافری و باری با توجه به حضور اثر بخش شرکت های گروه در این حوزه مستلزم تقسیم کار دقیق و تخصص گرایی در فعالیت های مختلف صنعت ریلی است. بدین منظور شرکت راهبرسیرسمنگان در سال 1388 با هدف ارائه خدمات فنی، مهندسی و راهبری به قطارهای باری و مسافری شرکت های گروه تاسیس گردید. تخصص و تقسیم کار صورت گرفته باعث افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری شرکت های تابعه گردید. پروژه خرید و بهره برداری از 20 لکوموتیو باری از جمله مهمترین اقدامات در دست انجام شرکت راهبر سیر سمنگان می باشد.

تماس با راهبر سیر سمنگان