مدیر سامانه

About مدیر سامانه

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیر سامانه has created 13 blog entries.

معمای عدم شکل گیری صنایع تأمین کننده در استان کرمان

از دیرباز موضوع رشد و توسعه، افزایش درآمد، اشتغالزایی پایدار و امثالهم از مهمترین دغدغه های مردم و مسئولین استان کرمان و قاعدتاً تمامی استانهای کشور بوده است. دو نگاه برای حل این مشکل تاکنون وجود داشته و به جامعه (به درست یا غلط) دیکته شده است. یکی نگاه دولتی است که عموماً از [...]

پنجره واحد سرمایه گذاری، حذف کننده امضاهای طلایی

تاکنون‭ ‬پیرامون‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬پنجره‭ ‬واحد‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬اقدامات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرور‭ ‬این‭ ‬وقایع‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬تصویر‭ ‬واضحی‭ ‬از‭ ‬عاقبت‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬قانونی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬پنجم‭ ‬توسعه‭ (‬ماده‭ ‬۷۰‭) ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬قانونی‭ ‬چنین‭ ‬بنا‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬دستگاه‭ ‬های‭ [...]

تحلیلی بر روند حرکت کرمانی‌ها در توسعه صنعت فولاد

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از آغاز عرضه پسته در بورس کالا طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: مهم‌ترین مزیت عرضه محصول در بورس کالا استفاده از معافیت مالیاتی روی معاملات گواهی سپرده کالایی و همچنین استفاده از اعتباراتی است که بانک کشاورزی وعده پرداخت آن را داده است. [...]

دو مزیت مهم عرضه پسته در بورس کالا

رئیس کمیسیون امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از آغاز عرضه پسته در بورس کالا طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: مهم‌ترین مزیت عرضه محصول در بورس کالا استفاده از معافیت مالیاتی روی معاملات گواهی سپرده کالایی و همچنین استفاده از اعتباراتی است که بانک کشاورزی وعده پرداخت آن را داده است. [...]

Go to Top