مدیران ما

حمید عزت آبادی پور
حمید عزت آبادی پور
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
• مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سبزدانه کویر
• نایب رییس هیئت مدیره هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
• رئیس هیئت مدیره شرکت پرتو بارفرابر خلیج فارس
• رییس هیئت مدیره شرکت هرمز پرواز پارسیان
• عضو هیئت مدیره شرکت ریل سیر کوثر
• نایب رییس هیئت مدیره شرکت تک‌زر اندیشان نوآور
• عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران و کرمان
• عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی استان کرمان
• رئیس کمیسیون لجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران
سیدحسین هاشمی
سیدحسین هاشمی
• رئیس هیات مدیره هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس ۱۳۹۷- تاکنون
• نایب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) ۱۳۹۳ – تاکنون
• مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) ۱۳۹۶-۱۳۹۷
• معاون اجرایی و قائم مقام مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام) ۱۳۹۴-۱۳۹۵
• عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راهبرسیر سمنگان ۱۳۸۸ -۱۳۹۴
محمدباقر عسکری پور
محمدباقر عسکری پور
• نائب رئیس هیئت مدیره هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
• نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پرتو بارفرابر خلیج فارس
• عضو هیئت مدیره شرکت هرمز پرواز پارسیان
• نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سبزدانه کویر
• رئیس هیئت مدیره شرکت تک‌زر اندیشان نوآور
• عضو هیئت مدیره شرکت توسعه انرژی طلوع خلیج فارس
• نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی هرمز
محمدرضا دهقان پور
محمدرضا دهقان پور
• کارشناس دفتر معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان
• کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی کرمان
• مسئول امور تحقیقات و پژوهش مرکز مطالعات و پژوهشهای اقتصادی اتاق کرمان
• جانشین معین منطقه ۲ اقتصاد مقاومتی در استان کرمان (ج رئیس اتاق بازرگانی کرمان)
• مشاور رئیس اتاق بازرگانی کرمان در امور اقتصاد مقاومتی
• دبیر شورای سیاستگذاری هفته نامه تخصصی اقتصاد کرمان
• مسئول کمیته اقتصادی شورای مشاورین جوان استاندار کرمان
• مشاور اقتصادی شرکت مهندسین مشاور شهرسازی فرا دیزین معاصر
• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و موسسه های آموزشی غیرانتفاعی
• مدیر برنامه ریزی استراتژیک هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
• معاون اقتصادی و برنامه ریزی هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
• عضو هیئت مدیره شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس
مریم بزم آمون
مریم بزم آمون
• مدیرمالی و پشتیبانی شرکت هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس
محمد عزت آبادی پور
محمد عزت آبادی پور
• رئیس هیئت مدیره شرکت سبزدانه کویر
• عضو هیئت مدیره شرکت هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس