چشم انداز، مأموریت، استراتژیها

چشم انداز:

دستیابی به رده ۱۰۰ هلدینگ خصوصی برتر ایران تا سال ۱۴۰۴ از حیث درآمدزایی (فروش)

مأموریت:

هلدینگ به منظور تولید ثروت و اشتغال پایدار از طریق افزایش توان رقابتی، توزیع بهینه منابع موجود و جذب مشارکتهای داخلی و خارجی در فعالیتهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، انرژی، استارتاپ، گردشگری و … در عرصه داخلی و خارجی فعالیت می کند.

استراتژیهای کلیدی:

  • سبک سرپرستی (استراتژی مدیریتی):

سبک کنترل پروژه با توجه به بلوغ شرکتها و تسلط ستاد بر آنها.

  • سبد سرمایه گذاری (استراتژی سبد):

سرمایه گذاری در کسب و کارهای با تنوع نامرتبط و تمرکز در تکمیل زنجیره ارزش کسب و کارهایی که توجیه اقتصادی دارند.

اهداف کلان هلدینگ:

  • در حوزه مالی:

افزایش درآمدزایی

ارتقاء بهره وری عوامل

  • در حوزه ذینفعان:

ارزش آفرینی برای ذینفعان (سهامداران، شرکتهای زیرمجموعه، کارکنان و …)
کمک به افزایش سهم بازار هلدینگ

  • در حوزه توسعه فرآیندهای داخلی:

بهبود مدیریت پشتیبانی کسب و کارها
بهبود مدیریت نوآوری در کسب و کارها
ایجاد و تقویت سیستم مدیریت دانش

  • در حوزه توسعه توانمندیهای داخلی:

مدیریت بهینه سرمایه های مالی، فیزیکی، انسانی، اطلاعاتی، دانشی و …

ارزش های سازمانی:

تخصص گرایی، قانون مداری، مسئولیت پذیری، حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، مشارکت گروهی، شایسته سالاری، شفافیت و صداقت